Semasa seorang ulama kharismatik Kalimantan Selatan yang bernama K.H Zaini Gani (Guru Ijai) masih hidup di dunia, beliau mengadakan acara keagamaan setiap minggunya. Dua kali seminggu, satu kali untuk kaum laki laki, satu kalinya lagi untuk kaum perempuan. Setiap acara itu dijalankan, maka kota Martapura yang menjadi lokasi kediaman beliau sekaligus menjadi tempat acara akan penuh sesak dengan manusia manusia berkopiah, kebanyakan mereka ini berkopiah haji putih, dan memakai baju seperti yang lazimnya dikenakan oleh para santri pesantren. Mereka ini berdatangan bukan hanya dari penjuru Martapura atau Banjarbaru yang merupakan tetangga paling dekat kota Martapura, melainkan juga datang dari seluruh Kalimantan Selatan, bahkan juga terkadang orang orang dari luar daerah Kalsel rela berdatangan untuk mendengarkan siraman rohani dari beliau. More